lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

9. 9.

Pravidla spolužití
V době pádu Atlantídy byla pravidla spolužití dána. Soudím tak z toho, že musela být porušena mj. jiné experimenty s DNA. Zárukou dodržování pravidel byl Melkor a kdyby měl informace a pravomoce, tak by před třinácti milénii civilizace nezanikla. Před osmi milénii se Vesmír rozhodl, že na planetu pošle "misionáře" Beránka. Ten však žádal odchod Melkora a jeho návrat zpět k Armagedonu. Melkor však byl odsunut na Plejády a když se zdejší bohové dozvěděli, že se jim tam Melkor inkarnoval, tak způsobili "vraždění neviňátek", aby ho našli. Na planetě Zemi však vztah mezi entitami řešen nebyl, žádný řád, žádná pravidla, tak ani Beránek nepochodil, podařilo se mu jen rozvrátit Médskou říši. Takže už víme, že pro klidný život na celé planetě je zapotřebí vyhlásit funkční pravidla spolužití a dokázat je prosadit.
Pravidla jsou dána, každý subjekt (entita, skupina, kult, rod i jednotlivec) ať si hledí vlastní prosperity a druhým ať neškodí. Ve vnějších vztazích, tedy na veřejnosti, ať se chová podle dohodnutých pravidel, aby druhé neobtěžoval, ve svém soukromí si může vytvořit životní podmínky podle svých představ a potřeb. Soukromí je životní prostor, který je dán subjektu k životu a užívání a ve kterém si vše může zařídit sám nebo s pomocí souvěrců. Tam nemá nikdo cizí vstupovat a z prostoru soukromí nemá vycházet do okolí nic rušivého. Celá planeta je také prostorem soukromí pro všechny, kteří zde mají svůj původ a domov a kdo sebe za pozemšťana považují. Evropa je domovem a soukromím pro Evropany, Čína je domovem a soukromím pro Číňany a tak to platí pro všechny. Soukromí a domov tak mohou být na všech úrovních až po prostor jednotlivce. Základní pravidla jsou pro všechny úrovně stejná. Vydělit se od celku a sjednotit se na vlastních pravidlech spolužití. Usilovat o vlastní prosperitu a neobtěžovat druhé, zejména nesnažit se o násilí na jeho území. Jednat v dobré vůli a dobré víře, včas řešit a odstranit potíže a problémy, zařídit funkční perspektivní společnost. To všichni víme, zdá se tedy, že jsem  nemusel tento článek psát. Co řeším? Situace došla tak daleko, že zde máme entity, které ze zásady nemohou a nechtějí cokoli řešit dohodou a společnou nápravou. Také z toho se musíme poučit a najít nové účinné způsoby nápravy potíží. Určitě je nutné zapojit všechny, nikoho ze společnosti nevylučovat a nikomu nebrat existenční možnosti. Právo a řád musí být spravedlivé a všemi přijatelné. Zda je někdo vyvolený a povolaný, aby se situací zabýval, ať se snaží. Zdálo by se, že my, prostí občané, nemáme žádné možnosti jak situaci změnit. Možnosti máme. Chybný systém označit a ignorovat, žít podle vlastních pravidel a můžeme se spoléhat na lásku, která vždy pomohla překonat malé i velké problémy. Doporučení spojit se do komunity nebo squotu za účelem přežití, je však již jiné téma.